DORADZTWO NAUKOWO-TECHNICZNE I LEGISLACYJNE

 

Nazwa usługi

Konsultacja w aspekcie naukowo-technicznym oraz zgodności produktów kosmetycznym z obowiązującym prawem

Weryfikacja posiadanej dokumentacji pod kątem prawidłowości oraz użyteczności w procesie przygotowania dokumentacji dla produktu kosmetycznego (dossier produktu).

Weryfikacja oraz opracowanie składu kosmetyku zgodnie z nomenklaturą INCI

Walidacja etykiety oraz przygotowanie odpowiedniego oznakowania na etykietę opakowania produktu kosmetycznego (zgodnie z Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych)

Przygotowanie pełnego dossier produktu kosmetycznego (zgodnie z Art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych)

Notyfikacja produktu kosmetycznego w europejskim systemie Internetowego Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) (zgodnie z Art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych)

Abonament miesięczny na usługi doradztwa z uwzględnieniem potrzeb klienta (z wyłączeniem oceny bezpieczeństwa produktu) – OFERTA PREMIUM, PERSONALIZOWANA

Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (zgodnie z Art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych)