BADANIA LABORATORYJNE KOSMETYKÓW

 

 

Nazwa usługi

Przygotowanie prób

Badanie mikrobiologiczne

Badanie dermatologiczne

Test konserwacji (challenge test)

Badanie fizykochemiczne

Badanie liczby nadtlenkowej i kwasowej produktów bezwodnych, z wysokim stężeniem olejów roślinnych

Badanie stabilności i kompatybilności masy z opakowaniem

Badania aplikacyjne (ankietowe, 20 probantów)

 

Pełen zakres badań niezbędnych, ale też nieobligatoryjnych do wprowadzenia produktu na rynek zgodnie z metodologią wyznaczoną np. przez Cosmetics Europe, Food and Drug Administration, Farmakopeę Europejską oraz z wytycznymi Unii Europejskiej.