PROJEKTY UNIJNE

Przedsiębiorstwo Czapla Lab Katarzyna Czapla realizuje projekt:

„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”. Projekt realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, jest aktywizacja młodych osób, do 30 roku życia na rynku pracy.

Celem niniejszego projektu jest utworzenie firmy z zapleczem badawczo-rozwojowym pozwalającym na opracowywanie receptur kosmetyków naturalnych o skutecznym działaniu pielęgnacyjnym, jak również działalności w ramach, której świadczone są wysokiej jakości usługi doradcze naukowo-techniczne, legislacyjne oraz szkoleniowe.

Wartość projektu: 3 081 172,00 zł

Kwota projektu: 36 000,00 zł