OFERTA

SCHEMAT WPROWADZANIA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
NA RYNEK

Krem
strzałka
KOSMETYK NA RYNKU!

dopełnienie wszelkich formalności i wprowadzenie kosmetyku na rynek! dodatkowo możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego lub szkolenia.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA, REJESTARCJA, DOSSIER I PRODUKCJA*

przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu, rejestracja w CPNP, przygotowanie dossier produktu kosmetycznego, produkcja masy kosmetycznej*, konfekcjonowanie z etykietowaniem*.

RECEPTURA, BADANIA, IDENTYFIKACJA WIZUALNA* I MARKETING*

zaprojektowanie receptury, jej wykonanie i optymalizacja, przygotowanie prób, ich akceptacja przez Klienta, określenie zakresu testów, zakup surowców, przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych, przygotowanie treści etykiety, w międzyczasie praca nad identyfikacją wizualną marki* i wszelkimi aspektami z nią związanymi oraz przygotowaniem marketingu i strategii*.

OPAKOWANIE I SUROWCE

wybór opakowania docelowego oraz surowców do receptury.

POTRZEBY KLIENTA I KONCEPCJA

poznanie potrzeb Klienta, analiza rynku, stworzenie koncepcji nowego kosmetyku.

*usługi dodatkowe, świadczone na życzenie Klienta przez zaufanych partnerów biznesowych