KONTAKT

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Czapla Lab

ul. Mickiewicza 29/213

40-085 Katowice

Katarzyna Czapla

Tel: +48 504 506 004

biuro@czaplalab.pl

NIP: 6272621541

REGON: 381272944

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) jest Katarzyna Czapla prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czapla Lab Katarzyna Czapla w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, NIP: 6272621541, REGON: 381272944.We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e- mailowego biuro@czaplalab.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego  znajdującego się na stronie internetowej https://czaplalab.pl/kontakt/
  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania informacji, o które poproszono w formularzu kontaktowym – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do  cofnięcia  wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem  przetwarzania Państwa danych osobowych, którego zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.
  4. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa.
  5. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  6. Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.